Rok vzniku
Sídlo firmy
Majiteľ firmy
Zázemie

1996
Banská Bystrica
Michal Novysedlák
Personálne, technické a finančné zabezpečenie
zodpovedá požiadavkám klientov.

Hardware
Tech. zabezpečenie
Komunikácia
platforma Mac, PC
sign technologie, DTP pracovisko
cez internet E-mailom